SrpskiEnglish

Microcredit

Microcredit

Kratke vesti

Uvod
 
MicroFinS-DBS je osnovan oktobra 2007. godine. Osnovna delatnost je kreditiranje fizičkih lica koja se bave samostalnom delatnošću, bez obzira da li su u stalnom radnom odnosu ili ne. 
 

Pored glavne kancelarije i kancelarije kreditne službe u Beogradu, MicroFinS-DBS ima još jedanaest poslovnica u gradovima širom Srbije: Šapcu, Vrbasu, Novom Sadu, Subotici, Somboru, Kikindi, Pančevu, Kragujevcu, Čačku, Jagodini, Kruševcu i Kraljevu. U planu je i otvaranje kancelarija u Zaječaru i Užicu. MicroFinS-DBS time pokriva celokupnu teritoriju centralne, jugozapadne i severne Srbije.

 

Plasman kredita klijentima se vrši u saradnji sa Privrednom bankom Beograd (PBB). Krediti se izdaju na osnovu depozitnog modela. Rata kredita je ista tokom čitavog perioda otplate. Klijent koji aplicira za kredit je dužan da pribavi izveštaj od Kreditnog biroa i odgovarajući paket garancija.

 

Mogućnosti koje pruža mikrokreditiranje u zemljama u tranziciji su ključni faktor jačanja privatnog sektora i razvoja ekonomije uopšte. Opšte je poznato da mikrokreditiranje predstavlja efikasan način u borbi protiv siromaštva, zahvaljujući činjenici da utiče na poboljšanje životnog standarda i podstrekuje privatne inicijative i razvoj preduzetništva.

 

Pomažući svojim klijentima da zahvaljujući mikro kreditima uvećaju svoje prihode, obezbede bolji plasman roba i usluga na tržištu i povećaju stopu zaposlenosti, MicroFinS-DBS ne daje samo doprinos boljem ekonomskom položaju pojedinaca, već povoljno utiče i na globalan ekonomski razvoj naše zemlje.