SrpskiEnglish

Microcredit

Microcredit

Kratke vesti

Micro kreditne aktivnosti

 

Mogućnosti koje pruža mikrokreditiranje su u zemljama u tranziciji ključni faktor jačanja privatnog sektora i razvoja ekonomije uopšte. Postoji veliki broj ljudi koji imaju relevantna iskustva u različitim poslovnim aktivnostima, ali nemaju dovoljno novca za otpočinjanje novog ili proširenje već postojećeg poslovanja. Oni vide svoju šansu u mikrokreditnim institucijama, jer nemaju gotovo nikakve šanse za dobijanje kredita od zvaničnih kreditnih institucija. Opšte je poznato da mikrokreditiranje predstavlja efikasan način u borbi protiv siromaštva, zahvaljujući činjenici da podstrekuje privatne inicijative i razvoj preduzetništva.

 


 

Visina kredita

 

MicroFinS-DBS nudi nekoliko vrsta različitih kreditnih proizvoda koji su prikazani u tabeli koja sledi:

 Kreditni proizvod

Iznos kredita - RSD

Rok otplate - meseci

Kamatna stopa

Iznos rate - RSD
1

50.000

9

3,29%

6.508
2

50.000

12

3,29%

5.110
3

80.000

9

3,29%

10.415
4

80.000

12

3,29%

8.177
5

100.000

12

3,29%

10.221
6

100.000

15

3,29%

8.553
7

110.000

15

3,29%

9.409
8

110.000

18

3,29%

8.195
9

120.000

15

3,29%

10.265
10

120.000

18

3,29%

8.940
11

160.000

18

3,29%

11.920
12

160.000

24

3,29%

9.745
13

170.000

18

3,29%

12.665
14

170.000

24

3,29%

10.354
15

180.000

18

3,29%

13.410
16

180.000

24

3,29%

10.963
17

200.000

24

3,29%

15.226

 

Isplata kredita vrši se u dinarima (RSD) u filijalama Privredne banke Beograd. Uplata rata kredita se vrši takođe u dinarima u poslovnicama banaka ili pošte. Mesečna rata je ista tokom čitavog perioda otplate. 

Kamatna stopa

 

Kamatna stopa na mesečnom nivou iznosi 3,290%. 

Uslovi dobijanja kredita

 

Prilikom apliciranja za kredit, klijent je dužan da obezbedi Izveštaj od Kreditnog biroa i odgovarajuće garancije.
 

Paket garancija zavisi od vrste kreditnog proizvoda za koji se klijent opredeli i postoji više kombinacija kolaterala od kojih se garantni paket može sastojati.

Za iznose kredita do 160.000,00 RSD, minimum jedan žirant mora biti zaposlen u državnom sektoru. Za iznose veće od 160,000,00 RSD minimum dva žiranta moraju biti zaposlena u državnom sektoru. U dogovoru sa kreditnim službenikom, kao vid garancije može se uzeti i ovlašćenje pravnog lica - garanta. 

Obaveze korisnika kredita

 

MicroFinS-DBS može zahtevati otkazivanje Ugovora o zajmu i povraćaj ukupnog iznosa kredita pre isteka ugovorenog roka otplate u slučaju da:

• korisnik ne poštuje odredbe Ugovora;

• podaci navedeni u aplikacionom formularu nisu istiniti.Proces izdavanja kredita

 

Kreditni službenici MicroFinS-DBS su obavezni da obave razgovor sa svakim od kandidata pre nego što se uđe u proces odobravanja kredita. Cilj razgovora je procena klijentovih ideja, poslovnog okruženja i mogućnosti poslovnog razvoja u skladu sa tim. Da bi se ovo postiglo, preduzima se niz mera kao što su terenski obilazak, procena poslovanja i analiza održivosti poslovanja, kao i detaljna provera podataka navedenih u aplikacionom formularu i priloženih garancija.

Svi zahtevi za kredit se prezentuju i odobravaju na Kreditnim komitetima koje organizuje MicroFinS-DBS. Ukoliko je kredit odobren, sva potrebna dokumentacija se prosleđuje administrativnoj službi Privredne banka Beograd koja priprema isplatu.